top of page

NAŠI KLIENTI

CEREPA

UNIPETROL RPA - Benzina

Benzina_logo.jpg
Benzina je původně česká distribuční síť pohonných hmot a motorových olejů. Značka vznikla v roce 1953. Od roku 1995 je součástí holdingové struktury Unipetrol RPA. V roce 2016 byly společnosti Unipetrol RPA a Benzina sloučeny. Benzina se tak stala odštěpným závodem společnosti Unipetrol RPA. Benzina je s počtem více než 400 stanic a tržním podílem téměř 25 % největší sítí čerpacích stanic v Česku. Od loňského roku působí také na Slovensku, kde disponuje zatím 10 čerpacími stanicemi.
​Společnost BNG DDD pro společnost UNIPETROL RPA - odštěpný závod Benzina zajišťuje trvalou komplexní péči v oblasti ochranné deratizace a další související práce v této oblasti.
www.benzina.cz
ARCONA CAPITAL

ARCONA CAPITAL

Arcona Capital je nezávisle řízený realitní fond působící v severní a střední Evropě. Jejich síla pochází z hluboké znalosti místních trhů a dlouhodobých vztahů v celém regionu. Cílem společnosti je zvyšování hodnoty investičních příležitostí a rozvoj nemovitostí. Společnost Arcona Capital poskytuje služby zahrnující všechny aspekty fondových investic, správu majetku a jeho rozvoje, s důrazem na dlouhodobý a transparentní přístup.
 
Společnost BNG DDD zajišťuje pro společnost trvalou komplexní péči v oblasti ochranné deratizace a souvisejících prací o společnost Arcona Capital RE Bohemia, s.r.o.
www.arconacapital.com
arcona_capital_logo_upraveno.jpg
MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

logo_MPSV.jpg
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetence patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), dále pak sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa či rovné příležitosti pro ženy a muže nebo bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 
Společnost BNG DDD pro MPSV zajišťuje deratizaci v jeho objektech.
www.mpsv.cz

REFERENCE

DDD_logo_mys.png

Firma BNG DDD s.r.o. na objektech Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, jmenovitě v objektech Na Poříčním právu, Podskalské a Karlovo náměstí provádí deratizaci – hubení hlodavců. S jejich službou a cenou za ní jsme spokojeni. Oceňujeme profesionální přístup zaměstnanců firmy BND DDD a kvalitní řešení daného problému.       

⏤ Bc. Michaela Dvořáková 

Oddělení správy majetku a autoprovozu 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen zákonem a jeho hlavním sídlem je Praha. Jeho hlavním posláním je zastupovat stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM dále zpracovává nejrůznější právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících se majetku státu na základě žádosti organizačních složek státu a státních organizací.
 
Společnost BNG DDD pro ÚZSVM provádí deratizace, dezinsekci, dezinfekci a dodatkové služby a to pro územní pracoviště Plzeň (tj. Plzeňské a Karlovarský kraj).
www.uzsvm.cz
logo_UZSVM.png

Naše pivovary

pivovar_deratizace_BNG_DDD.jpg
Naše pivovary s.r.o. je společnost, která sdružuje restaurace a hotely. Aktuálně má ve své správě Pivovar U Přeška, restaurace Pivnice u bazénu, Pavlovín, hotel Ehrlich, hotel Na Zámečku, hotel Michael a hotel TJ Chodov. Cíle společnosti jsou jasné: snaží se pro své hosty co nejlépe ustlat postele, uvařit nejchutnější jídla a natočit nejzlatavější piva. Pohodlí a spokojenost jejich hostů, je pro společnost a její zaměstnance na prvním místě.
 
Společnost BNG DDD zajišťuje pro Naše pivovary trvalou komplexní péči v oblasti ochranné deratizace a souvisejících prací o společnost Naše pivovary.
www.nasepivovary.cz
COOP

Skupina COOP

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) sdružuje celkem 47 spotřebních družstev, která provozují dohromady téměř 2.600 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 400.000 m2 a zaměstnávají necelých 13.500 lidí. V roce 2017 vykázala česká a moravská spotřební družstva obrat v hodnotě 28,3 mld. Kč. Počet členů spotřebních družstev je cca 130 000.
 
Kromě obchodní činnosti provozuje SČMSD také 8 středních odborných škol, manažerský institut, půjčovnu automobilů pod značkou Europcar, nebo vlastního mobilního virtuálního operátora COOP Mobil. Společnost BNG DDD pro Skupinu COOP zajišťuje komplexní péči v oblasti ochranné deratizace a to ve vybraných objektech svazu.
www.skupina.coop
coop_logo_upraveno.png

REFERENCE

Spolupráce je na profesionální úrovni. Pravidelně je zajišťován potřebný servis našich objektů. Termíny jsou dle dohody a kvalita prací 100%.  Bylo nutné provést některé vícepráce mimo smluvní ujednání a toto bylo provedeno ochotně,  rychle a kvalitně.

Vše je bezproblémové!

Petr Papež 

oddělení správy majetku

Svaz českých a moravských spotřebních družstev

DDD_logo_mys.png
Město Chlumec

Město Chlumec

Chlumec_znak.jpg
Město Chlumec se nachází na severu Čech v Ústeckém kraji v okrese Ústí nad Labem. Leží na úpatí Krušných hor nedaleko měst Ústí nad Labem a Teplice. Ze severu je obklopen Krušnými horami bohatými na turistické stezky a cyklotrasy. Město tvoří 6 částí: Chlumec, Stradov, Žandov, Český Újezd, Střížovice, Hrbovice a 6 katastrálních území o celkové plošné výměře 12,88 km2. K datu 1. 1. 2019 mělo město Chlumec 4 388 obyvatel. 
 
Společnost BNG DDD zajišťuje komplexní deratizaci kanalizačních sítí a nor na území města Chlumec.
www.mesto-chlumec.cz
Brno Líšeň

Statutární město BRNO

Městská část Brno - Líšeň je část rozkládající se na severovýchodním okraji statutárního města Brna. Je tvořena městskou čtvrtí Líšeň, původně samostatným městysem, který byl k Brnu připojen v roce 1944. Její katastrální území má rozlohu 15,71 km². Samosprávná městská část vznikla 24. listopadu 1990. Žije zde aktuálně něco přes 26 000 obyvatel.
 
Společnost BNG DDD zajišťuje pro MČ Brno - Líšeň hned dvě rozsáhlé služby a to je deratizaci veřejných prostranství na území městské části Brno-Líšeň a kompletní DDD služby v rámci správy bytových domů této městské části (celkem 98 bytových domů na území Líšně). 
www.brno-lisen.cz
Brno-Líšeň_znak.png
JAPAVO

JAPAVO

japavo logo.png
Společnost JAPAVO je tradiční česká firma, která s výrobou těstovin začala již v roce 1991. Nejdříve používala název JAPAVO těstoviny, tj. první písmena manželů Jana a Pavel Vojáček. Dnes firma patří mezi největší výrobce těstovin v České a Slovenské republice, zejména v produkci bezvaječných těstovin.
 
Vyrábí ale také vaječné, semolinové a tříbarevné těstoviny. Své výrobky firma prodává do osmi evropských zemí a také do Afriky a Asie.  Společnost BNG DDD zajišťuje trvalou komplexní péči v oblasti ochranné deratizace a souvisejících prací o společnost JAPAVO.
www.japavo.cz

REFERENCE

Rádi bychom tímto zhodnotili naší dosavadní spolupráci s firmou BNG DDD s.r.o. v zajištění trvalé péče v oblasti ochranné deratizace, kterou považujeme za velmi úspěšnou. S firmou BNG DDD s.r.o. jsme velice spokojeni. Jejich produkty jsou kvalitní a velice nám pomohly. Zároveň oceňujeme jejich zákaznickou podporu. Vždy, když jsme potřebovali, věnovali se našemu problému a bez zbytečných průtahů vše vyřešili. Můžeme je tedy vřele doporučit.

⏤ David Vojáček
jednatel, JAPAVO, spol. s r. o.

DDD_logo_mys.png
Metropolitní kapitula

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

Kapitula vznikla v roce 971 a je tak nejstarší nepřetržitě existující institucí u nás. Původně se jednalo o sbor kněží. V prvním století existence kapituly patřil k jejím kanovníkům i kronikář Kosmas (byl jejím děkanem v letech 1120 až 1125). Svatovítská kapitula sídlí v budově Starého proboštství na třetím nádvoří Pražského hradu a je vlastníkem vnitřního vybavení katedrály svatého Víta, včetně obrazů, soch, oltářů i náhrobků, a je i majitelem nesmírně cenného svatovítského pokladu. 
 
Velmi vzácná je i knihovna pražské metropolitní kapituly. Společnost BNG DDD poskytuje pro Metropolitní kapitulu u sv. Víta v Praze své služby již řadu let a to k vzájemné spokojenosti.
www.kapitula.cz
Metropolitni_kapitula.png
Ministerstvo obrany
MInisterstvo_obrany_cr_logo.png

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy na úseku obrany České republiky. Jeho hlavním posláním je zabezpečování obrany České republiky, řízení Armády České republiky a správa vojenských újezdů. Má i řadu dalších úkolů daných tzv. kompetenčním zákonem, který vymezuje jeho základní působnost.
 
Společnost BNG DDD pro ČR – Ministerstvo obrany provádí ochrannou a preventivní deratizaci, dezinsekci a ochranu před hnízděním ptactva v jednom z vojenských objektů a to s cílem zabezpečit hygienické standardy v souladu s platnými právními předpisy.
www.army.cz
CEE FS

CEE Facility Services, SE

logo-1.png
Společnost CEE Facility Services, SE poskytuje služby v oblasti správy nemovitostí a developmentu. Vznikla v roce 2011 z potřeby agregovat do jedné entity široké portfolio služeb a nabídnout klientům vše v jednom balíčku. Jejich zaměstnanci jsou lidé s dlouholetými zkušenostmi v oblasti Facility managementu, Property managementu a Project managementu s tím, že know-how čerpají právě z potenciálu celé skupiny společností, které v CEE Facility Services, SE participují.
 
Společnost BNG DDD pro společnost CEE Facility Services, SE zajišťuje deratizaci ve vybraných objektech a to dle uzavřené smlouvy ve frekvenci 4 x ročně a další služby dle domluvené specifikace.
www.ceefs.cz

REFERENCE

Společnost BNG DDD zajišťuje pro Metropolitní kapitulu odborné služby v oblasti DDD již mnoho let. Spolupráce se zaměstnanci společnosti je vždy příkladná, služby jsou dodávány ve vysoké kvalitě a vždy za předem sjednaných podmínek. Jelikož se práce provádějí v prostorách katedrály sv. Víta, je nutné používat nejmodernější prostředky a přísně dodržovat postupy, aby nedošlo k poškození této cenné stavby ani jejího neméně hodnotného mobiliáře. Díky dlouhodobé a bezproblémové spolupráci mohu služby společnosti BNG DDD doporučit všem, kdo potřebují zabezpečit služby DDD rychle, kvalitně a za výhodných podmínek.

⏤ Damián Faber
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

DDD_logo_mys.png
Vinium

VINIUM Velké Pavlovice

logo_vinium_upraveno.png
Akciová společnost Vinium se řadí mezi jedno z největších vinařství v České republice, ležící v srdci Velkopavlovické vinařské oblasti ve Velkých Pavlovicích. Jejich vinice se rozkládají na ploše 250 hektarů a ročně vyrobí až 6 milionů litrů vína. Při výrobě vína kladou důraz jak na kvalitu, tak na výbornou chuť vín. I přes to, že je společnost VINIUM velkým vinařstvím, jde jí hlavně o přátelský a rodinný přístup nejenom při výrobě vína, ale také při komunikaci se zákazníkem.
 
Společnost BNG DDD pro akciovou společnost VINIUM zajišťuje komplexní péči v oblasti ochranné deratizace a souvisejících prací.
 
www.vinium.cz

Městská nemocnice Ostrava

Logo MNO.jpg
Městská nemocnice Ostrava (MNO) je největší nefakultní nemocnicí v České republice. Poskytuje širokospektrální zdravotní péči pro Ostravu a široké okolí. Péče je realizována jak na lůžkových odděleních, tak prostřednictvím ambulantní péče. Od roku 1992 je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. MNO je jedním z největších zaměstnavatelů v Ostravě.
Společnost BNG DDD pro MNO zajišťuje komplexní péči v oblasti speciální deratizace a dezinsekce pro objekty MNO, LDN Radvanice a DRS Poruba. 
www.mnof.cz

Statutární město Havířov

Logo Havířov.jpg
Havířov je nejmladším městem v České republice (nikoli však nejmladší obcí), které bylo vyhlášeno slavnostně v roce 1955. Město bylo vystavěno po 2. světové válce a leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. K datu 1. 1. 2020 žilo ve městě Havířov celkem 72.316 obyvatel.
Společnost BNG DDD pro Statutární město Havířov zajišťuje komplexní provádění deratizace, dezinfekce a dezinsekce pro objekty ve vlastnictví města (bytové domy apod.). 
www.havirov-city.cz
Naše služby poskytujeme např. i těmto klientům:
1CSC, a.s. ⏐ ASTRAFOOD, s.r.o. ⏐ Česká lékařská komora ⏐ Diagnostický ústav pro mládež Praha 2 ⏐ Lučební závody Draslovka, a.s.  ⏐ Gastro Karlín s.r.o. ⏐ Město Trmice ⏐ SENF, spol. s r.o. ⏐ ERPET Group ⏐ nejrůznější jednotlivé SVJ (společenství vlastníků jednotek) a bytová družstva ⏐ zemědělské podniky ⏐ restaurační zařízení ⏐ výrobní a zpracovatelské podniky apod.
bottom of page