top of page

NAŠE SLUŽBY

Našim klientům nabízíme profesionálně provedené služby v oblasti speciální ochranné dezinfekce a deratizace, a to nejen v potravinářských a zemědělských provozech, ale i ve veřejném a soukromém sektoru.

Deratizace
BNG_DDD_icon-service1.png
DERATIZACE

Hubení hlodavců ekologickými postupy v malém i velkém rozsahu.

Jde o soubor takových kroků, kterými se snažíme potlačit obecně škodlivé a epidemiologicky významné hlodavce (především potkana obecného, myší, krys apod.) a další živočichy (především holuby). V našich klimatických podmínkách mohou být hlodavci pro člověka zdrojem nejrůznějších infekcí (např. salmonelózy, tularémie, leptospirózy apod.). Možností, jak provádět účinnou deratizaci je více, my preferujeme mechanický a chemický způsob.

Mechanický způsob deratizace

Cílem je ztížit hlodavcům možnost hnízdění, rozmnožování, ale především obživy. Fakticky to pak znamená pečlivé odstraňování odpadků, udržování pořádku a čistoty, ale i různé stavební úpravy (vybudování sítí, mříží, dveří apod.).

 

Represivní mechanické prostředky, které používáme jsou různé nejmodernější pasti a účinné návnady.

Chemický způsob deratizace

V rámci tohoto způsobu realizujeme kladení nástrahových prostředků, které odborně označujeme jako rodenticidy (požerové jedy).

Nabízíme jak ohniskovou deratizaci jednotlivých objektů, tak i plošnou ochrannou deratizaci od nejmenších sídel, městysů, obcí až po velká města, a to včetně kanalizace a teplovodních rozvodů.

Kdy nejlépe deratizaci provádět?

Doporučuje se minimálně dvakrát ročně dle biologického rytmu hlodavců a to na jaře a na podzim. Tímto postupem účinně zamezíme zahnízdění a dalšího množení hlodavců a vzniku dalších finančních škod i případných zdravotních škod.

Co námi provedená deratizace zahrnuje?

Kompletní průzkum objektu našimi odbornými techniky na místě, kdy zjistí stupeň zamoření (laicky řečeno kolik hlodavců se v dané lokalitě vyskytuje) a podle toho připraví i potřebné kroky, kterými se bude jejich výskyt postupně eliminovat. Dále je součástí sběr a následná likvidace uhynulých hlodavců nalezených během průzkumu, odstranění starých a již nefunkčních nástrah a samozřejmě potom položení nových nástrah ve schválených jedových staničkách. Součástí je i následně kontrola provedené deratizace, kdy se naši technicky zaměří na kontrolu účinnosti, případně doplní nástrahy.

icon-service2.png
DEZINSEKCE

Likvidace obtížného hmyzu ekologickými postupy v malém i velkém rozsahu.

Jde o soubor takových kroků, kterými se snažíme potlačit obecně škodlivé a epidemiologicky významné členovce (především hmyz, roztoče apod.). Asi nejznámějším zástupcem je štěnice domácí, mravenec farao nebo švábovitý hmyz. Setkat se s nimi můžeme v našich podmínkách hlavně v bytových domech, ubytovnách, nejrůznějších provozovnách a výrobnách, kde se jim může dařit.

Cesty, jak si je domů nebo provozovny zavléci je hned několik (mohou přelézt ze zamořeného bytu souseda, můžeme si je přinést domů z dovolené např. z hotelu, ubytovny apod. nebo třeba koupí starého obrazu nebo starožitného nábytku). Možností, jak provádět účinnou dezinsekci je více. Jde o použití mechanických prostředků, fyzikálních prostředků či využitím chemických látek, tj. provedení chemického způsobu dezinsekce.

Mechanické prostředky

Jsou využívány v případě výskytu menšího množství hmyzu.  Jde o nejrůznější druhy mechanických lapačů či lepových pastí. Hojně mohou být využívány mechanické prostředky i v rámci prevence výskytu členovců.

Fyzikální prostředky

Využívány jsou nejčastěji vysoká nebo nízká teplota vzduchu (vymrznutí nebo horká pára) nebo horká voda.

Chemický způsob

Představuje využití chemické látky. Mezi používané dezinsekcí přípravky patří tzv. insekticidy (dotykové - kontaktní, přípravky působící přes dýchací ústrojů a přípravky požerové, tzv. perorální).

Nabízíme našim zákazníkům provedení účinné dezinsekce, a to pomocí pokládáním požerového gelu, pokládáním nástrah, plynováním, postřikem, poprašem apod.

Dezinsekce
DEZINFEKCE
icon-service3.png

Likvidace škodlivých mikroorganismů ekologickými postupy v malém i velkém rozsahu (půdy, infikované prostory, …)

Jde o soubor takových kroků, kterými se snažíme přerušit cestu přenosu nákazy od zdroje ke vnímavému jedinci (jde o zneškodňování mikroorganismů - bakterií, virů, mikroskopických vláknitých hub - plísní). Tuto likvidaci škodlivých mikroorganismů provádíme ekologickými postupy v malém i velkém rozsahu. Možností, jak účinnou dezinfekci provádět je více. Známe metody fyzikální, chemické nebo kombinované.

Fyzikální způsob dezinfekce

Využívány jsou postupy jako var ve vodě v přetlakové nádobě po dobu 20 minut, žáhání v ohni, působení vlhké páry apod.

Chemický způsob dezinfekce

Využívány jsou speciální chemikálie s dezinfekční účinností (tzv. biocidů určených k likvidaci mikroorganismů na plochách a předmětech). Toto je zároveň nejčastější způsob boje se škodlivými mikroorganismy.

Kombinovaná metoda

Představuje využití biocidního přípravku v kombinaci s vodou vysoké teploty.

Nabízíme našim zákazníkům provedení účinné dezinfekce. Provádíme dle vysokých standardů ochrannou dezinfekci, tj. takovou, která je bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy (zatím neprobíhá žádná infekce). Jde o preventivní kroky jako součást celé řady hygienických opatření, jejichž smyslem je předejít nákaze a onemocnění a udržovat požadovaný hygienický standard. Provádíme i ohniskovou dezinfekci, tj. přímo v místo ohnisku. Používáme mokrou cestu (postřik vysokotlakými přístroji / postřikovači) anebo suchou cestu (aplikace aerosolu).

Dezinfekce
Další služby

DALŠÍ SLUŽBY

Našim klientům nabízíme profesionálně provedené služby v oblasti speciální ochranné dezinfekce a deratizace, a to nejen v potravinářských a zemědělských provozech, ale i ve veřejném a soukromém sektoru.

DEZIKACE

Odborná likvidace a potlačení nežádoucí zeleně / plevelů a dřevin  / zásahy postřikem, nátěrem nebo injektáží selektivních nebo totálních herbicidů.

ASANAČNÍ PRÁCE

Harmonogram a realizace asanačních činností.

FUMIGACE

Plynování / nejefektivnější způsob hubení roztočů, škůdců a dřevokazného hmyzu

OCHRANA BUDOV

Ochrana budov balkonů / památek / soch apod. proti holubům a jiřičkám.

VYKLIZENÍ A ČIŠTĚNÍ OBJEKTŮ

(např. staré půdní prostory, likvidace holubího trusu, likvidace nečistot z výtahových šachet, vyklízení bytů, sklepů či světlíků apod.).

HACCP

Projektová dokumentace pro oblast DDD / dokumentace o kontrolách / vyhodnocení efektivnosti opatření / půdorys objektu / monitorovací místa / administrativa (schéma objektu, protokoly, bezpečnostní listy apod.).

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete nás v případě zájmu o naše služby kontaktovat na emailu info@bngddd.cz nebo telefonním číslem 739 053 281. Rádi pro Vás zpracujeme cenovou nabídku a připravíme plán, jak se nepříjemností rychle a účinně zbavit.

DDD_logo_mys.png
bottom of page